Dokumenty

Zverejnené zmluvy

Zmluva o nájme nebytových priestorov (PDF; 159 kB)

ZMLUVA O DIELO na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov (PDF; 143 kB)

Hromadná licenčná zmluva na rok 2018 (PDF; 326 kB)

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 99/2013 (PDF; 49 kB)

Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1/2018 (PDF; 326 kB)

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3 (PDF; 2,4 MB)

Zmluva o vedení účtovníctva (PDF, 980 kB)

Doklad o registrácii o veterinárnej starostlivosti (PDF; 0,39 MB)

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2017

Hromadná licenčná zmluva na rok 2017 (PDF; 4 534 kB)

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov (PDF; 3 334 kB)

Zverejnené faktúry 2018

Č.faktúry Dátum vyst. . Popis . Dodávateľ Adresa . IČO Fakt.suma
7360017890 05.1.2018 elektrina ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 98,62 €
2018000071 22.1.2018 nájomné Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce 00309338 1,01 €
20180002 24.1.2018 oklady, dlažba Monika Vanyová Laguna Železničná 22, Tvrdošovce 50324586 815,18 €
2428322911 26.1.2018 telekom.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 0,06 €
180128 30.1.2018 šachovnica Miroslav Pálka Novomeského 114, Senica 30977312 511,00 €
7190881533 31.1.2018 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 78,33 €
1800105 1.2.2018 tlakomer ELROMED s.r.o. Mládeže 2354/32, Poprad 46200681 30,10 €
18FVP0223 26.2.2018 servis ERP VERITY Computer s.r.o. Pevnostný rad 12, Komárno 35939770 170,00 €
7190885673 5.3.2018 elektrina ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 74,78 €
2018000188 7.3.2018 nájomné Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce 00309338 60,00 €
2446124341 26.5.2018 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 0,82 €
2018104596 22.5.2018 analýza EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209 90,00 €
2018104626 22.5.2018 analýza EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209 117,60 €
1800135 22.5.2018 farby Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný, s.r.o. Gúgska 49, Nové Zámky 45630739 652,54 €
42018200 23.5.2018 baz.chémia ATANI, s.r.o. Kopčianska 65, Bratislava 31381481 1101,24 €
2018104864 29.5.2018 analýza EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209 180,00 €
71000008 30.5.2018 koberec SALESIANER MIETTEX s.r.o. Panónska 3943, Bratislava 31388914 116,64 €
37180954019 31.5.2018 elektrina ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 89,10 €
10/2018 13.6.2018 eduk.plavčík RESCUEINTERNATIONAL-EU Kuzmányho 330/5, B.Bystrica 42396379 390,00 €
3618061099 11.6.2018 doména INTERNET SK, s.r.o. Palisády 33, Bratislava 35826339 14,28 €
627075060 12.6.2018 vodné ZsVS a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949 100,00 €
2450569166 26.6.2018 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 8,14 €
18VOK00080 29.5.2018 plast.okná Starbec s.r.o. Dolná 38, Tvrdošovce 34118292 726,10 €
181380406 01.06.2018 tovar PD Tvrdošovce Szechényiho 10, Tvrdošovce 00199524 435,60 €
18FV06027 08.06.2018 vstupné KORUND desktop s.r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 165,00 €
18FV06033 11.06.2018 zástavy KORUND desktop s.r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 170,40 €
1182842 13.06.2018 plagáty ISPA spol. s r.o. Kopčianska 92, Bratislava 46949836 24,00 €
1182538 13.06.2018 prenájom rekl.pl. ISPA spol. s r.o. Kopčianska 92, Bratislava 46949836 120,00 €
2018000344 13.06.2018 prenájom Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce 00309338 60,00 €
2018106089 25.06.2018 analýza EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209 180,00 €
2181116509 19.06.2018 licencia SOZA Rastislavova 3, Bratislava 00178454 132,80 €
181080366 26.06.2018 práce PD Tvrdošovce Széchényiho 10, Tvrdošovce 00199524 48,00 €
7190904769 06.07.2018 elektrina ZSE Energia Čulenova 6, Bratislava 36677281 425,16 €
42018271 02.07.2018 baz.chémia ATANI, s.r.o. Kopčianska 65, Bratislava 31381481 976,20 €
2018106466 3.07.2018 analýza EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209 180,00 €
201810405 9.7.2018 služby PZS MEDIRESC s.r.o. Jesenského 69, Štúrovo 35935103 51,00 €
20180070 11.07.2018 reklamný spot Novocentrum N.Z. a.s. Hlavné nám. 7, Nové Zámky 34142495 360,00 €
627076382 12.7.2018 vodné ZsVS a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949 100,00 €
181080405 18.7.2018 práce PD Tvrdošovce Széchényiho 10, Tvrdošovce 199524 30,00 €
1183039 16.7.2018 rekl.plochy ISPA, spol. s r.o. Kopčianska 92, Bratislava 31328717 120,00 €
2018106665 10.7.2018 analýzy EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209 180,00 €
2018107195 25.7.2018 analýzy EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209 180,00 €
42018308 27.7.2018 bazén.chémia ATANI s.r.o. Kopčianska 65, Bratislava 31381481 1063,56 €
2455014331 26.7.2018 tel.popl. Orange a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 9,83 €
180061 29.7.2018 webhosting Webfinity s.r.o. E.Adyho 3, Tvrdošovce 46012273 60,00 €
180060 25.7.2018 archivácia Webfinity s.r.o. E.Adyho 3, Tvrdošovce 46012273 48,00 €
1183384 25.7.2018 tlač ISPA, spol. s r.o. Kopčianska 92, Bratislava 31328717 24,00 €
181080424 02.8.2018 iné práce PD Tvrdošovce Széchényiho 10, Tvrdošovce 199524 60,00 €
7200875785 03.8.2018 elektrina ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 568,79 €
1808033 16.8.2018 rekl.predmety KORUND desktop spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 486,45 €
1/2018 4.8.2018 program - joga Anaháta štúdio o.z. Nové Zámky 51688476 120,00 €
092018 4.8.2018 sviečky OZ SFT2013 Železničná 65, Tvrdošovce 42334977 27,00 €
2018107780 8.8.2018 analýzy EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. Komjatická 73, Nové Zámky 31329209 180,00 €
20181519 13.8.2018 klimatizácia COOP Servis spol. s r.o. Považská 18, Nové Zámky 46949836 1432,32 €
18068 14.8.2018 reklama 3M media, s.r.o. Vodná 1119/9, Nitra 47173271 360,00 €
1183522 14.8.2018 rekl.plochy ISPA spol. s r.o. Kopčianska 92, Bratislava 31328717 120,00 €
180100609 24.8.2018 colné konanie Eurospedit SK s.r.o. Kožušnícka 391/3, Bratislava 47062711 34,43 €
20180803 25.8.2018 predstavenie Klub voľného času Dolné Saliby Dolné Saliby 508 37835637 700,00 €
2459474998 26.8.2018 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 13,80 €
2018127 27.8.2018 DJ Z and D s.r.o. Sládkovičova 47, Tvrdošovce 50578286 250,00 €
1808063 31.8.2018 leták KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 384,00 €
1808067 31.8.2018 fólia KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 1 183,20 €
180079 1.9.2018 GDPR modul Webfinity, s.r.o. E. Adyho 3, Tvrdošovce 46012273 35,00 €
181080486 3.9.2018 iné práce PD Tvrdošovce Széchényiho 10, Tvrdošovce 36245313 60,00 €
7210827400 4.9.2018 el.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 669,45 €
11/2018 4.9.2018 foto a videoslužby VIDEO-FOTO Imrich Mészáros Dolná 45, Tvrdošovce 30390907 370,00 €
2018000513 7.9.2018 nájomné Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce 00309338 60,00 €
181080534 19.09.2018 iné služby PD Tvrdošovce Széchényiho 10, Tvrdošovce 199524 30,00 €
2463988436 26.9.2018 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 2,69 €
7220786721 30.9.2018 el.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 237,96 €
1801009842 17.10.2018 nábytok DEKORHOME.CZ / INPOSTELE.CZ Jesenická 513, Dolní Jirčany 74917188 1096,84 €
181023 18.10.2018 pokladňa VERITY Computer s.r.o. Pevnostný rad 12, Komárno 35939770 45,38 €
24684880279 26.10.2018 tel.popl. ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 0,26 €
20180488 28.10.2018 služby PZS MEDIRESC, s.r.o. Jesenského 69, Štúrovo 35935103 170,00 €
39/18 31.10.2018 služby Jozef Dobrovodský Vinohradnícka 35, Tvrdošovce 37232681 45,00 €

Zverejnené faktúry 2017

Č.faktúry Dátum vyst.   Popis   Dodávateľ   Adresa   IČO Fakt.suma
8770014249 31.1.2017   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 905,09 €
2017000081 6. 3. 2017   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338  1,01 €
2017000080 6. 3. 2017   režijné náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338 60 €
2017000084 7. 3. 2017   spotreba ener.   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338  485,80 €
7190824273 10. 3. 2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 0,76 €
7102635509 10. 3. 2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 72,62 €
170074 16. 3. 2017   servis ERP   VERITY computer   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 156,60 €
1712101894 10.3.2017   popl.odpady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338 65,00 €
8770048678 28.4.2017   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 49,26 €
170008 2.5.2017   dlažba   M.Vanyová Lagúna   Železničná 22, Tvrdošovce   50324586 3792,50 €
2017000167 19.5.2017   bazénová chém.   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338 1109,28 €
1700135 19.5.2017   farby   Maliarstvo Lačný   Gúgska 49, Nové Zámky   45630739 585,99 €
2017104346 25.5.2017   analýzy   EUROFINS BEL/Novaman s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 387,60 €
170060 31.5.2017   gr.návrh billboard   Webfinity s.r.o.   E. Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 50,00 €
233840354 31.5.2017   telef.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 0,53 €
1700135 19.5.2017   farby, laky   Ladislav Lačný - Maliarstvo   Gúgska 49, Nové Zámky   45630739 585,99 €
1700294 17.5.2017   zástavy   Korund desktop s.r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 170,40 €
7102683943 4.6.2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 98,40 €
2017649 2.6.2017   balóny, helium   F.Malcho LUKY MM   Golianova 46, Nitra   36935981 39,90 €
17003 6.6.2017   montážne práce   Dušan Borbély   Majakovského 13, Tvrdošovce   45297436 630,00 €
172967 1.6.2017   reklama billboard   euroAWK s.r.o.   Brečtanová 2, Bratislava   35808683 120,00 €
2017/003 1.6.2017   vŕtanie studní   HDsatTV s.r.o.   Jelenec 644   45981256 2165,20 €
2017105098 12.6.2017   analýzy vody   EUROFINS BEL/Novaman s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
2017000196 20.6.2017   bazénová chémia   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c. 56, Tvrdošovce   00309338 1063,68 €
2017000186 12.6.2017   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c. 56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
2171119459 13.6.2017   autorská odmena   SOZA   Rastislavova 3, Bratislava   00178454  132,80 €
3617053052 29.5.2017   doména   INTERNET SK, s.r.o.   Palisády 33, Bratislava   35826339 14,28 €
170033 20.6.2017   hyg.a čist.prostr.   MIREN s.r.o.   Vyšné nad Hronom   46779230 402,62 €
2017105801 29.6.2017   analýza vody   EUROFINS BEL/Novaman   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 270,00 €
1700419 29.6.2017   leták   KORUND desktop s.r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 336,00 €
20173001 3.7.02017   slnečné plachty   Norbert Gaál - ÁKON   Pod záhradami 25, Ohrady   40284590 3487,00 €
233840356 3.7.2017   telef.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 6, Bratislava   35697270 1,62 €
170229 16.8.2017   adaptér   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 20,00 €
5117080016 17.8.2017   tovar   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   00199524 351,56 €
17101 23.8.2017   reklamny spot   Nitrička media s.r.o.   Mostná 29, Nitra   44803401 252,00 €
2017107757 25.8.2017   analýzy   EUROFINS BEL/Novaman s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky    31329209  180 €
233840354 30.8.2017   tel. poplatky   Orange Slovensko a.s.    Metodova 6, Bratislava   35697270  3,72 €
5117080038 4.9.2017   tovar   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   00199524  448,63 €
7330017296 5.9.2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 902,14 €
2017000294 12.9.2017   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c. 56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
7240659015 4.10.2017 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 506,46 €
8770098591 25.10.2017 vodné ZsVS a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949 706,61 €
7141091070 5.11.2017 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 168,84 €
5517110002 20.11.2017 dobropis tovaru PD Tvrdošovce Széchényiho 10, Tvrdošovce 00199524 -355,09 €
7370014009 06.12.2017 elektrina ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 92,90 €
2017000428 5.12.2017 režijné náklady Obec Tvrdošovce Novozámocká c.56, Tvrdošovce 00309338 60,00 €
233840354 5.12.2017 tel. poplatky Orange Slovensko a.s. Metodova 6, Bratislava 35697270 0,10 €
170006 13.12.2017 spotr.el.energie KND Resorts s.r.o. Zoltána Fábryho 21, Veľké Úľany 47154225 780,00 €

Tento web používa známe „koláčiky“ -- súbory cookies.
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem