Dokumenty

Zverejnené zmluvy

Zmluva o balíkovom účte (PDF; 134 kB)

Zmluva o Elektronickej službe Business24 (PDF; 101 kB)

Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne (PDF; 8419 kB)

Zmluva o umeleckom výkone (PDF; 518 kB)

Zmluva o nájme nebytových priestorov (PDF; 236 kB)

Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 99/2013 (PDF, 64 kB)

Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve č. 99/2013 (PDF, 32 kB)

Zmluva o nájme nebytových priestorov (PDF; 159 kB)

ZMLUVA O DIELO na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov (PDF; 143 kB)

Hromadná licenčná zmluva na rok 2018 (PDF; 326 kB)

Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 99/2013 (PDF; 49 kB)

Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1/2018 (PDF; 326 kB)

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat. 3 (PDF; 2,4 MB)

Zmluva o vedení účtovníctva (PDF, 980 kB)

Doklad o registrácii o veterinárnej starostlivosti (PDF; 0,39 MB)

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2017

Hromadná licenčná zmluva na rok 2017 (PDF; 4 534 kB)

Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov (PDF; 3 334 kB)

Zmluva o pôžičke (PDF; 121 kB)

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu (PDF; 599 kB)

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/2022 (PDF; 121 kB)

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu 2022 (PDF; 852 kB)

 

Zverejnené faktúry 2022

Č.faktúry Dátum vyst. . Popis . Dodávateľ . Adresa . IČO Fakt.suma
2022000016 14.01.2022 prenájom Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56 00309338 1,09
2649250419 26.01.2022 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 1,00
2022000179 15.03.2022 rež.náklady Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56 00309338 60,00
2022000195 29.03.2022 prenájom techniky Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56 00309338 20,00
220124 24.01.2022 ročný popl. VERITY Computer s.r.o. Pevnostný rad 12, Komárno 35939770 47,95
2022000196 29.03.2022 prenájom techniky Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56 00309338 20,00
7230804162 28.02.2022 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 68,16
7191077494 31.03.2022 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 69,76
2022000257 13.04.2022 vývoz kom.odpadu Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56 00309338 84,24
7121992625 30.04.2022 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 72,06
20220035 12.05.2022 materiál NIZO - stavebniny s.r.o. Železničná 1105, Tešedíkovo 47580445 995,20
KT-22-002366 18.05.2022 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 270,00
KT-22-002478 20.05.2022 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 117,60
2667855306 26.05.2022 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 1,00
2122011663 26.05.2022 doména INTERNET CZ, a.s. Ktíš 2, ČR 26043319 11,90
20220162 30.05.2022 bazénová chémia ATINI, s.r.o. Kopčianska 65, Bratislava 31381481 1265,64
8/2022 30.05.2022 farby, laky Lancz Ondrej Nám.Sv. štefana 5, Tvrdošovce 34584650 1166,85
220014 31.05.2022 čist.prostr. MIREN s.r.o. Vyšné nad Hronom, Dolná Seč 46779230 618,49
220100005 31.05.2022 účtovníctvo K-TAX s.r.o. Jánošíkova 6, Nové Zámky 52246906 100,00
2205088 31.05.2022 grafické práce a tlač KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 993,60
220521 31.05.2022 servis VERITY Computer s.r.o. Pevnostný rad 12, Komárno 35939770 138,11
7112312940 31.05.2022 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 88,79
81410107 02.06.2022 tovar Veľkoobchod DRINK s.r.o. Pri skladoch 3, Nové Zámky 53366395 916,49
10060916 06.06.2022 tester B-commerce Group s.r.o. Duklianska 16, Bardejov 52693651 70,32
22/22 13.06.2022 práce Jozef Dobrovodský Vinohradnícka 35, Tvrdošovce 37232681 95,00
2022000440 14.06.2022 rež.náklady Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56 00309338 60,00
2206032 15.06.2022 zástavy KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 225,60
20220365 17.06.2022 vývoz odp.vody Obecné služby Tvrdošovce Novozámocká cesta 56 43903959 45,00
20225 22.06.2022 reklamné služby Nitrička média s.r.o. Mostná 29, Nitra 44803401 240,00
2022S10030 24.06.2022 tovar madplant group s.r.o. Svornosti 43, Nové Zámky 44494041 64,80
KT-22-003280 27.06.2022 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 270,00
2672583249 26.06.2022 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 1,00
220100006 30.06.2022 účtovníctvo K-TAX s.r.o. Jánošíkova 6, Nové Zámky 52246906 100,00
2206082 30.06.2022 grafické práce a tlač KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 149,75
7103716962 30.06.2022 elektrina ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 704,04
220230 06.07.2022 šablóna Silvia Kálaziová, ART Devínska 20, Nové Zámky 30391369 84,00
KT-22-003482 06.07.2022 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 270,00
20222037 06.07.2022 zdrav.služby MEDIRESC, s.r.o. Jesenského 69, Štúrovo 35935103 47,60
22020 07.07.2022   reklamné služby   3M media s.r.o.   Vodná 1119/9, Nitra   47173271 200,00
KT-22-003560 12.07.2022 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 57,60
20220393 13.07.2022 vývoz odp.vody Obecné služby Tvrdošovce Novozámocká cesta 56 43903959 45,00
22028 18.07.2022   reklamné služby   3M media s.r.o.   Vodná 1119/9, Nitra   47173271 200,00
KT-22-003734 20.07.2022 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 270,00
7022101350 21.07.2022 reklama DUEL-PRESS, s.r.o. Bajkalská 19/B, Bratislava 35722517 120,00
31301/2022 21.07.2022 reklama Slevomat.cz, s.r.o. Mýtna 48, Bratislava 46031103 22,08
KT-22-003852 25.07.2022 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 270,00
22166 08.08.2022 party stan A-TATRA COLOR spol. s r.o. Hlavná 291, Zuberec 43801366 2740,00
22051 29.07.2022 webslužby Webfinity, s.r.o. E.Adyho 3, Tvrdošovce 46012273 164,00
7151544910 31.07.2022 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 888,73
KT-22-004028 02.08.2022 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 270,00
KT-22-004263 15.08.2022 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 270,00
2208023 23.08.2022 grafické práce a tlač KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 9,00
2208019 09.08.2022 rekl.predmety KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 690,96
20220479 28.08.2022 vývoz odp.vody Obecné služby Tvrdošovce Novozámocká cesta 56 43903959 45,00
2681848615 26.08.2022 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 2,00
KT-22-004598 30.08.2022 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 270,00
KT-22-004759 09.09.2022 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 136,80
8271102442 27.09.2022 vodné ZsVS a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949 484,75
7112359027 30.09.2022 elektrina ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 174,48
20222037 03.10.2022 zdrav.služby MEDIRESC, s.r.o. Jesenského 69, Štúrovo 35935103 153,00

Zverejnené faktúry 2021

Č.faktúry Dátum vyst. . Popis . Dodávateľ   Adresa . IČO Fakt.suma
0233840354 26.01.2021   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,00
2603011674 26.03.2021 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 1,00
0233840354 26.04.2021 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 1,00
7200945970 04.05.2021 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 117,95
7230779240 02.06.2021 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 67,64
2100118 02.06.2021 materiál Ladislav Lačný - Maliarstvo s.r.o. Gúgska 49, Nové Zámky 45630739 713,79
KT-21-002656 17.06.2021 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 270,00
2021000425 07.06.2021 rež.náklady Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce 00309338 60,00
210605 09.06.2021 servis VERITY Computer s.r.o. Pevnostný rad 12, Komárno 35939770 144,00
20210193 21.06.2021 bazénová chémia ATANI, s.r.o. Kopčianska 65, Bratislava 31381481 1130,16
210616 22.06.2021 servis VERITY Computer s.r.o. Pevnostný rad 12, Komárno 35939770 83,13
KT-21-002744 22.06.2021 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 117,60
KT-21-002827 24.06.2021 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 60,00
81400036 24.06.2021 tovar Veľkoobchod DRINK s.r.o. Pri skladoch 3, Nové Zámky 53366395 1009,96
0233840354 26.06.2021 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 1,00
2107013 07.07.2021 grafické práce a tlač KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 155,28
2107025 09.07.2021 výlep okien KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 319,20
7022101111 09.07.2021 inzercia DUEL - PRESS, s. r.o. Bajkalská 19/B, Bratislava 35722517 120,00
7181125704 30.06.2021 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 227,80
2107010 09.07.2021 deratizácia SANOVET, s.r.o. Krížna 13, Nové Zámky 46949836 151,80
24/21 12.07.2021 práce Jozef Dobrovodský Vinohradnícka 35, Tvrdošovce 37232681 40,00
2621324843 26.07.2021 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 1,74
KT-21-003499 27.07.2021 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 21,60
20212098 27.07.2021 analýza MEDIRESC, s.r.o. Jesenského 69, Štúrovo 35935103 47,60
20210247 27.07.2021 bazénová chémia ATANI, s.r.o. Kopčianska 65, Bratislava 31381481 999,00
2107059 28.07.2021 tlač KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 15,00
7181131976 31.07.2021 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 770,92
200064 01.08.2021 webslužby Webfinity s.r.o. E. Adyho 3, Tvrdošovce 46012273 108,00
KT-21-003606 02.08.2021 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 270,00
KT-21-003851 18.08.2021 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 270,00
KT-21-003847 18.08.2021 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 143,76
81400139 19.08.2021 tovar Veľkoobchod DRINK s.r.o. Pri skladoch 3, Nové Zámky 53366395 -320,00
81400036 19.08.2021 tovar Veľkoobchod DRINK s.r.o. Pri skladoch 3, Nové Zámky 53366395 1708,70
213129 23.08.2021 filter INFRASAUNAEUROPE, s.r.o. Bancíkovej 1/A, Bratislava 46307401 104,99
81400147 25.08.2021 tovar Veľkoobchod DRINK s.r.o. Pri skladoch 3, Nové Zámky 53366395 -480,00
2621324843 26.08.2021 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 2,77
200072 01.09.2021 webslužby Webfinity s.r.o. E. Adyho 3, Tvrdošovce 46012273 35,00
KT-21-004141 02.09.2021 analýza Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. Robotnícka 36, Turčianske Teplice 53248376 136,80
210902 02.09.2021 kamerový systém VERITY Computer s.r.o. Pevnostný rad 12, Komárno 35939770 724,84
2109003 02.09.2021 prezent.predmety KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 720,48
2109002 02.09.2021 prez.predmety KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 1 710,00
2109004 02.09.2021 prez.predmety KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 1317,00
2109005 02.09.2021 tlač KORUND desktop, spol. s r.o. Mlynské nivy 36, Bratislava 36245313 63,18
210831 09.09.2021 popl.správa VPN VERITY Computer s.r.o. Pevnostný rad 12, Komárno 35939770 47,88
20210906 11.09.2021 vystúpenie skupiny Varjos, občianske združenie Hlavná 127/11, Štúrovo 51241579 450,00
2021000586 14.09.2021 režijné náklady Obec Tvrdošovce Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce 00309338 60,00
30/21 28.09.2021 práce Jozef Dobrovodský Vinohradnícka 35, Tvrdošovce 37232681 40,00
8170063133 28.09.2021 vodné ZsVS a.s. Ľanová 17, Nové Zámky 36550949 -883,72
0233840354 26.09.2021 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 1,00
7191035936 30.09.2021 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 134,41
20213018 30.09.2021 prac.zdrav.služba MEDIRESC, s.r.o. Jesenského 69, Štúrovo 35935103 139,40
2635240316 26.09.2021 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 1,00
210029 12.11.2021 servis VERITY Computer s.r.o. Pevnostný rad 12, Komárno 35939770 69,60
7210897823 30.11.2021 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 76,25
210100017 30.11.2021 účtovníctvo K-TAX s.r.o. Jánošíkova 6, Nové Zámky 52246906 100,00
50/21 12.07.2021 práce Jozef Dobrovodský Vinohradnícka 35, Tvrdošovce 37232681 52,00
2021000734 03.12.2021 odvoz odp. Obec Tvrdošovce Novozámocká 56, Tvrdošovce 00309338 84,24
2021000758 07.12.2021 režijné náklady Obec Tvrdošovce Novozámocká 56, Tvrdošovce 00309338 60,00
144/2021 07.12.2021 revízia komínov Nagy František 1.mája 3, Šaľa 34452214 30,00
20214032 14.12.2021 prac.zdrav.služba MEDIRESC, s.r.o. Jesenského 69, Štúrovo 35935103 61,20
210100017 31.12.2021 účtovníctvo K-TAX s.r.o. Jánošíkova 6, Nové Zámky 52246906 100,00
7230890680 31.12.2021 elektr.energia ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 36677281 68,38
0233840354 26.12.2021 tel.popl. Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava 35697270 1,00

 

Zverejnené faktúry 2020

Č.faktúry Dátum vyst. . Popis . Dodávateľ   Adresa . IČO Fakt.suma
0233840354 09.01.2020   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 45,00
2020000014 14.01.2020   prenájom   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 1,04
20190593 14.01.2020   prac.zdrav.služba   MEDIRESC, s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 13,60
7230758960 31.01.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 76,58
2542183847 26.02.2020   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 0,00
7220811317 29.02.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 71,65
2020000216 13.03.2020   rež.náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 60,00
2000106 30.04.2020   čist.prostr.   Ladislav Lačný Maliarstvo Lačný s.r.o.   Gúgska 49, Nové Zámky   45630739 686,05
7220814073 30.04.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 69,13
2120012020 26.05.2020   doména   INTERNET SK, s.r.o.   Palisády 33, Bratislava   35826339 14,28
7103267220 31.05.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 70,70
200615 11.06.2020   SW Pohoda   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 288,00
2020000464 11.06.2020   rež.náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 60,00
2006015 01.07.2020   vstupenky   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 18,00
M10-160620-0534 16.06.2020   záv.stanovisko   Reg.úrad verejného zdravotníctva   Nové Zámky      25,00
81420083 23.06.2020   alko-nealko   Angelika Bagóčiová - DRINK   Česká 2/23, Komárno   40852539 776,92
2020103204 23.06.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 117,60
2020103308 25.06.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00
42020275 23.06.2020   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1096,98
2560974695 26.06.2020   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,30
2007001 01.07.2020   firemné zástavy   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 103,20
7240696559 02.07.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 162,96
2007009 16.07.2020   banner, vstupenky   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 309,00
2020103754 13.07.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 270,00
2007039 20.07.2020   tlač vstupeniek   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 18,00
M10-210720-0246 21.07.2020   záv.stanovisko   Reg.úrad verejného zdravotníctva   Nové Zámky     25,00
20201068  21.07.2020   výrobník ľad.drte   COOP Servis spol. s r.o.   Považská 18, Nové Zámky   00655180 1740,00
42020312 23.07.2020   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1032,18
2565669146 23.07.2020   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 1,66
200056 01.08.2020   webslužby   Webfinity s.r.o.   E. Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 108,00
2020104199 03.08.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 270,00
7230765796 04.08.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 704,93
200804 12.08.2020   servis   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 51,40
2008002 18.08.2020   deratizácia   SANOVET s.r.o.   Krížna 13, Nové Zámky   34126503 228,00
2570419833 23.08.2020   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2,48
2020104625 24.08.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 270,00
2020104689 25.08.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 68,40
2020104796 27.08.2020   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00
200069 01.09.2020   GDPR modul   Webfinity s.r.o.   E. Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 35,00
200902 04.09.2020   eKasa popl.   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 47,88
2010268116 09.09.2020   prenájom   Poľnohospodárske družstvo   Széchényiho 10, Tvrdošovce   00199524 1800,00
2020000619 10.09.2020   režijné náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 60,00
7181084688 31.08.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 749,24
2542183847 26.09.2020   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 0,74
7230768898 30.09.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 72,16
200059 20.10.2020   servis   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 57,60
201018 26.10.2020   eKasa servis   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 144,00
201019 26.10.2020   servis   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 213,60
7200936262 30.11.2020   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 159,85
132/2020 30.11.2020   režijné náklady   Nagy František   1.mája 3, Šaľa   komin.práce 30,00
2020000800 09.12.2020   režijné náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 60,00

Zverejnené faktúry 2019

Č.faktúry Dátum vyst. . Popis . Dodávateľ   Adresa . IČO Fakt.suma
1905064 27.05.2019   tlač vstupeniek   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 45,00
42019200 27.05.2019   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1095,12
1905079 31.05.2019   propagačné predmety   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské Nivy 36, Bratislava   36245313 306,00
191093 03.06.2019   náhr.diely   INFRASAUNA EUROPE s.r.o.   Bancikovej 1A, Bratislava   46307401 40,01
2119012484 04.06.2019   doména   INTERNET SK, s.r.o.   Palisády 33, Bratislava   35826339 14,28
1906009 05.06.2019   vstupenky   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské Nivy 36, Bratislava   36245313 77,40
20190061 06.06.2019   rekl.spot   NOVOCENTRUM Nové Zámky s.r.o.   Hlavné nám. 7, Nové Zámky   34142495 360,00
2019000347 06.06.2019   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 60,00
20191943 12.06.2019   rekl.plocha   ISPA, s.r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   31328717 240,00
42019227 14.06.2019   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1039,80
201900175 17.06.2019   fotometer   MOSTPOOLS s.r.o.   Matuškova 18, Košice   45557641 204,00
20192003 18.06.2019   tlač   ISPA, s.r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   31328717 48,00
2019106491 03.07.2019   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 270,00
7111826906 03.07.2019   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 448,26
190709 08.07.2019   eKasa   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 240,00
42019279 17.07.2019   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 998,86
20192509 18.07.2019   propagácia   ISPA s.r.o.   Kopčianska 92, Bratislava    31328717 240,00
19234 19.07.2019   infotabuľky   Silvia Kálaziová, ART   Devínska 20, Nové Zámky   30391369 120,00
2019107194 23.07.2019   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00
190067 15.07.2019   webslužby   Webfinity s.r.o.   E. Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 108,00
2509577834 26.07.2019   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270  8,20
20190179 28.07.2019   služby zdrav.star.   MEDIRESC s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 44,20
2019107772 05.08.2019   analýzy   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 270,00
19049 05.08.2019   reklamné služby   3M media s.r.o.   Vodná 1119/9, Nitra   47173271 420,00
1908004 05.08.2019   vstupenky   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské Nivy 36, Bratislava    36245313  118,08
42019321 13.08.2019   bazénová chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1677,00
190807 14.08.2019   eKASA   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 94,68
190100005 15.08.2019   účtovníctvo   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 6, Nové Zámky   52246906 100,00
2019108208 16.08.2019   analýzy   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00
81490298 21.08.2019   alko-nealko   Angelika Bagóčiová - DRINK   Česká 2/23, Komárno   40852539 4349,23
1908046 23.08.2019   propagačný mat.   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské Nivy 36, Bratislava   36245313 400,00
19026 26.08.2019   DJ   Lstar spol. s r.o.   Jánošíkova 17/670 Nesvady   46070818 660,00
2019096 25.9.2019   právne služby   Mgr. Zsolt Ördögh advokát   Tureck8 36, Nové Zámky   42253951 150,00
191080278 08.10.2019   prenájom   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   199524 1800,00
191109 07.11.2019   upgrade eKasa   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 488,40
191101894 21.11.2019   kom.odpad   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 65,00
190100013 15.12.2019   služby   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 6, Nové Zámky   52246906 100,00
2019000648 17.12.2019   záloha na rež.n.   Obec Tvrdošovce   Novozámocká 56, Tvrdošovce   00309338 60,00
7220808641 31.12.2019   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 71,99
190100015 31.12.2019   účtovníctvo   K-TAX s.r.o.   Jánošíkova 6, Nové Zámky   52246906 100,00

Zverejnené faktúry 2018

Č.faktúry Dátum vyst. . Popis . Dodávateľ   Adresa . IČO Fakt.suma
7360017890 05.1.2018   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 98,62 €
2018000071 22.1.2018   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce   00309338 1,01 €
20180002 24.1.2018   oklady, dlažba   Monika Vanyová Laguna   Železničná 22, Tvrdošovce   50324586 815,18 €
2428322911 26.1.2018   telekom.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 0,06 €
180128 30.1.2018   šachovnica   Miroslav Pálka   Novomeského 114, Senica   30977312 511,00 €
7190881533 31.1.2018   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 78,33 €
1800105 1.2.2018   tlakomer   ELROMED s.r.o.   Mládeže 2354/32, Poprad   46200681 30,10 €
18FVP0223 26.2.2018   servis ERP   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 170,00 €
7190885673 5.3.2018   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 74,78 €
2018000188 7.3.2018   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
2446124341 26.5.2018   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 0,82 €
2018104596 22.5.2018   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 90,00 €
2018104626 22.5.2018   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 117,60 €
1800135 22.5.2018   farby   Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný, s.r.o.   Gúgska 49, Nové Zámky   45630739 652,54 €
42018200 23.5.2018   baz.chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1101,24 €
2018104864 29.5.2018   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
71000008 30.5.2018   koberec   SALESIANER MIETTEX s.r.o.   Panónska 3943, Bratislava   31388914 116,64 €
37180954019 31.5.2018   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 89,10 €
10/2018 13.6.2018   eduk.plavčík   RESCUEINTERNATIONAL-EU   Kuzmányho 330/5, B.Bystrica   42396379 390,00 €
3618061099 11.6.2018   doména   INTERNET SK, s.r.o.   Palisády 33, Bratislava   35826339 14,28 €
627075060 12.6.2018   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 100,00 €
2450569166 26.6.2018   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 8,14 €
18VOK00080 29.5.2018   plast.okná   Starbec s.r.o.   Dolná 38, Tvrdošovce   34118292 726,10 €
181380406 01.06.2018   tovar   PD Tvrdošovce   Szechényiho 10, Tvrdošovce   00199524 435,60 €
18FV06027 08.06.2018   vstupné   KORUND desktop s.r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 165,00 €
18FV06033 11.06.2018   zástavy   KORUND desktop s.r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 170,40 €
1182842 13.06.2018   plagáty   ISPA spol. s r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   46949836 24,00 €
1182538 13.06.2018   prenájom rekl.pl.   ISPA spol. s r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   46949836 120,00 €
2018000344 13.06.2018   prenájom   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
2018106089 25.06.2018   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
2181116509 19.06.2018   licencia   SOZA   Rastislavova 3, Bratislava   00178454 132,80 €
181080366 26.06.2018   práce   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   00199524 48,00 €
7190904769 06.07.2018   elektrina   ZSE Energia   Čulenova 6, Bratislava   36677281 425,16 €
42018271 02.07.2018   baz.chémia   ATANI, s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 976,20 €
2018106466 3.07.2018   analýza   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
201810405 9.7.2018   služby PZS   MEDIRESC s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 51,00 €
20180070 11.07.2018   reklamný spot   Novocentrum N.Z. a.s.   Hlavné nám. 7, Nové Zámky   34142495 360,00 €
627076382 12.7.2018   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 100,00 €
181080405 18.7.2018   práce   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   199524 30,00 €
1183039 16.7.2018   rekl.plochy   ISPA, spol. s r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   31328717 120,00 €
2018106665 10.7.2018   analýzy   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
2018107195 25.7.2018   analýzy   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
42018308 27.7.2018   bazén.chémia   ATANI s.r.o.   Kopčianska 65, Bratislava   31381481 1063,56 €
2455014331 26.7.2018   tel.popl.   Orange a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 9,83 €
180061 29.7.2018   webhosting   Webfinity s.r.o.   E.Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 60,00 €
180060 25.7.2018   archivácia   Webfinity s.r.o.   E.Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 48,00 €
1183384 25.7.2018   tlač   ISPA, spol. s r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   31328717 24,00 €
181080424 02.8.2018   iné práce   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   199524 60,00 €
7200875785 03.8.2018   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 568,79 €
1808033 16.8.2018   rekl.predmety   KORUND desktop spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 486,45 €
1/2018 4.8.2018   program - joga   Anaháta štúdio o.z.   Nové Zámky   51688476 120,00 €
092018 4.8.2018   sviečky   OZ SFT2013   Železničná 65, Tvrdošovce   42334977 27,00 €
2018107780 8.8.2018   analýzy   EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
20181519 13.8.2018   klimatizácia   COOP Servis spol. s r.o.   Považská 18, Nové Zámky   46949836 1432,32 €
18068 14.8.2018   reklama   3M media, s.r.o.   Vodná 1119/9, Nitra   47173271 360,00 €
1183522 14.8.2018   rekl.plochy   ISPA spol. s r.o.   Kopčianska 92, Bratislava   31328717 120,00 €
180100609 24.8.2018   colné konanie   Eurospedit SK s.r.o.   Kožušnícka 391/3, Bratislava   47062711 34,43 €
20180803 25.8.2018   predstavenie   Klub voľného času Dolné Saliby   Dolné Saliby 508   37835637 700,00 €
2459474998 26.8.2018   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 13,80 €
2018127 27.8.2018   DJ   Z and D s.r.o.   Sládkovičova 47, Tvrdošovce   50578286 250,00 €
1808063 31.8.2018   leták   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 384,00 €
1808067 31.8.2018   fólia   KORUND desktop, spol. s r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 1 183,20 €
180079 1.9.2018   GDPR modul   Webfinity, s.r.o.   E. Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 35,00 €
181080486 3.9.2018   iné práce   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   36245313 60,00 €
7210827400 4.9.2018   el.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 669,45 €
11/2018 4.9.2018   foto a videoslužby   VIDEO-FOTO Imrich Mészáros   Dolná 45, Tvrdošovce   30390907 370,00 €
2018000513 7.9.2018   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
181080534 19.09.2018   iné služby   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   199524 30,00 €
2463988436 26.9.2018   tel.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 2,69 €
7220786721 30.9.2018   el.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 237,96 €
1801009842 17.10.2018   nábytok   DEKORHOME.CZ / INPOSTELE.CZ   Jesenická 513, Dolní Jirčany   74917188 1096,84 €
181023 18.10.2018   pokladňa   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 45,38 €
24684880279 26.10.2018   tel.popl.   ORANGE Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 0,26 €
20180488 28.10.2018   služby PZS   MEDIRESC, s.r.o.   Jesenského 69, Štúrovo   35935103 170,00 €
39/18 31.10.2018   služby   Jozef Dobrovodský   Vinohradnícka 35, Tvrdošovce   37232681 45,00 €

Zverejnené faktúry 2017

Č.faktúry Dátum vyst.   Popis   Dodávateľ   Adresa   IČO Fakt.suma
8770014249 31.1.2017   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 905,09 €
2017000081 6. 3. 2017   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338  1,01 €
2017000080 6. 3. 2017   režijné náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338 60 €
2017000084 7. 3. 2017   spotreba ener.   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338  485,80 €
7190824273 10. 3. 2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 0,76 €
7102635509 10. 3. 2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 72,62 €
170074 16. 3. 2017   servis ERP   VERITY computer   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 156,60 €
1712101894 10.3.2017   popl.odpady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338 65,00 €
8770048678 28.4.2017   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 49,26 €
170008 2.5.2017   dlažba   M.Vanyová Lagúna   Železničná 22, Tvrdošovce   50324586 3792,50 €
2017000167 19.5.2017   bazénová chém.   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338 1109,28 €
1700135 19.5.2017   farby   Maliarstvo Lačný   Gúgska 49, Nové Zámky   45630739 585,99 €
2017104346 25.5.2017   analýzy   EUROFINS BEL/Novaman s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 387,60 €
170060 31.5.2017   gr.návrh billboard   Webfinity s.r.o.   E. Adyho 3, Tvrdošovce   46012273 50,00 €
233840354 31.5.2017   telef.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 8, Bratislava   35697270 0,53 €
1700135 19.5.2017   farby, laky   Ladislav Lačný - Maliarstvo   Gúgska 49, Nové Zámky   45630739 585,99 €
1700294 17.5.2017   zástavy   Korund desktop s.r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 170,40 €
7102683943 4.6.2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 98,40 €
2017649 2.6.2017   balóny, helium   F.Malcho LUKY MM   Golianova 46, Nitra   36935981 39,90 €
17003 6.6.2017   montážne práce   Dušan Borbély   Majakovského 13, Tvrdošovce   45297436 630,00 €
172967 1.6.2017   reklama billboard   euroAWK s.r.o.   Brečtanová 2, Bratislava   35808683 120,00 €
2017/003 1.6.2017   vŕtanie studní   HDsatTV s.r.o.   Jelenec 644   45981256 2165,20 €
2017105098 12.6.2017   analýzy vody   EUROFINS BEL/Novaman s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 180,00 €
2017000196 20.6.2017   bazénová chémia   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c. 56, Tvrdošovce   00309338 1063,68 €
2017000186 12.6.2017   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c. 56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
2171119459 13.6.2017   autorská odmena   SOZA   Rastislavova 3, Bratislava   00178454  132,80 €
3617053052 29.5.2017   doména   INTERNET SK, s.r.o.   Palisády 33, Bratislava   35826339 14,28 €
170033 20.6.2017   hyg.a čist.prostr.   MIREN s.r.o.   Vyšné nad Hronom   46779230 402,62 €
2017105801 29.6.2017   analýza vody   EUROFINS BEL/Novaman   Komjatická 73, Nové Zámky   31329209 270,00 €
1700419 29.6.2017   leták   KORUND desktop s.r.o.   Mlynské nivy 36, Bratislava   36245313 336,00 €
20173001 3.7.02017   slnečné plachty   Norbert Gaál - ÁKON   Pod záhradami 25, Ohrady   40284590 3487,00 €
233840356 3.7.2017   telef.popl.   Orange Slovensko a.s.   Metodova 6, Bratislava   35697270 1,62 €
170229 16.8.2017   adaptér   VERITY Computer s.r.o.   Pevnostný rad 12, Komárno   35939770 20,00 €
5117080016 17.8.2017   tovar   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   00199524 351,56 €
17101 23.8.2017   reklamny spot   Nitrička media s.r.o.   Mostná 29, Nitra   44803401 252,00 €
2017107757 25.8.2017   analýzy   EUROFINS BEL/Novaman s.r.o.   Komjatická 73, Nové Zámky    31329209  180 €
233840354 30.8.2017   tel. poplatky   Orange Slovensko a.s.    Metodova 6, Bratislava   35697270  3,72 €
5117080038 4.9.2017   tovar   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   00199524  448,63 €
7330017296 5.9.2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 902,14 €
2017000294 12.9.2017   nájomné   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c. 56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
7240659015 4.10.2017   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 506,46 €
8770098591 25.10.2017   vodné   ZsVS a.s.   Ľanová 17, Nové Zámky   36550949 706,61 €
7141091070 5.11.2017   elektr.energia   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 168,84 €
5517110002 20.11.2017   dobropis tovaru   PD Tvrdošovce   Széchényiho 10, Tvrdošovce   00199524 -355,09 €
7370014009 06.12.2017   elektrina   ZSE Energia a.s.   Čulenova 6, Bratislava   36677281 92,90 €
2017000428 5.12.2017   režijné náklady   Obec Tvrdošovce   Novozámocká c.56, Tvrdošovce   00309338 60,00 €
233840354 5.12.2017   tel. poplatky   Orange Slovensko a.s.   Metodova 6, Bratislava   35697270 0,10 €
170006 13.12.2017   spotr.el.energie   KND Resorts s.r.o.   Zoltána Fábryho 21, Veľké Úľany   47154225 780,00 €

Tento web používa známe „koláčiky“ -- súbory cookies.
Ak chcete vedieť viac o týchto nenápadných „koláčikoch“, kliknite pre viac informácií.


Áno, rozumiem